Konekesko Webshop /  Ohjeet

Rekisteriseloste


1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Konekesko Oy
Yhteystiedot: Vanha Porvoontie 245, 01380 VANTAA
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Antti Riuttala
p. 050-5991101
3. Rekisterin nimi

Konekesko Webshop asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään liiketoiminnan kehittämiseen, asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Konekesko webshopin omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Konekesko webshop käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö

  1. Asiakkaan tai asiakkaan yhteyshenkilön perustiedot: asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys), asiakkaaksi tulopäivämäärä, sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, koti- ja työpuhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika sekä muut asiakaskohtaiset tiedot.
  2. Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisteripitäjälle tekemistä ilmoituksista sekä julkisista tietolähteistä ja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (esim. sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus lain mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan myös päivittää hankkimalla päivityspalveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiankuuluvilla henkilöillä. Sähköinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteriä käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.